Message

 

DUH TANTRE

Ambikananda / Polona Sepe

Bratstvo tantrikov čaka, da se  ponovno obudi. Začelo se bo prebujati, ko se bo približeval konec Kali juge. Prepoznalo bo moč ženskega principa in transformiralo  svet. V ekstatičnem trenutku prehoda iz enega obdobja v drugega, bodo ti zvesti privrženci te nesebične poti, dosegli svoj cilj.

Kaula tantra

KAJ JE TANTRA

»Ni lahko definirati tantrizma,« pravi akademik Mircea Eliade. In res, Indija je dežela v kateri sobiva toliko različnih redov, filozofij  in duhovnih tradicij,  da jih je nemogoče sistematizirati, zato smo zanje izumili predal, v katerega jih lahko strpamo in ta predal se imenuje »hinduizem«. Beseda, ki nič ne pove, še najmanj to, da jih razumemo, daje nam pa občutek da so nekam pospravljene. Podobno velja za Tantro, ki zavzema  en del tega predala.  Sicer načelno drži, da so tantriki pretežno Šakte, vendar med njimi najdemo tudi Šaivite in Vaišnavite, pa Kaule, Kapalike in Aghore, če jih naštejem le nekaj. Tantra je izredno raznolika tradicija, stara več tisoč let, opisana v več sto sanskrtskih tekstih, od katerih so mnogi še neprevedeni, ali pa skriti v privatnih bibliotekah. Teksti so napisani v simboličnem jeziku, tako da jih ne moremo razumeti brez razlage učitelja, ki je bil v ta svet simbolov uveden, oziroma iniciiran, kot pravimo. Dokler ne srečamo učitelja, ki je ponotranjil to pot, tudi ne bomo razumeli, oziroma zavohali »duha tantre«, (tega neoprijemljivega duha, ki je skupen vsem tem različnim smerem), pa čeprav smo prebrali vse tekste na internetu in se nam morda dozdeva, da o tantri nekaj vemo. Da bi bila situacija še bolj zapletena, pa Tantrični guruji  velikokrat ne odgovarjajo splošno sprejetim predstavam o gurujih. To niso nujno  smehljajoče figure, ki vzdržujejo  videz svetosti in vodijo kak ašram, čeprav so tudi  izjeme. Lahko živijo običajno družinsko življenje, so zobozdravniki ali morda prodajalke na tržnici. Lahko so Sadhuji ali Babe, ali pa uslužbenci  na pošti. Tantra zahteva od učenca, da preseže svet zunanjih videzov in svoje lastne omejene predstave in s pomočjo intuicije in duhovnega razločevanja, prepozna učitelja, ki je tantrični iniciat. Mnogi pravijo, da je pravega tantričnega učitelja težko najti – tantrični guruji pa odgovarjajo, da to ne drži – da je težko najti pravega učenca.

 

DUH TANTRE

Indolog  Heinrich Zimmer pravi : »Najboljših stvari se ne da povedati, druge najboljše, takoj za njimi, so pa napačno razumljene.« Res, o tantri se zelo veliko govori, ostaja pa ena najbolj  nerazumljenih duhovnih poti. Tantra uči, da lahko svoje posvetno življenje izkoristimo za to, da dosežemo višja stanja zavesti. Ne zahteva, da se svetu odpovemo,  da bi bili duhovni, ampak nas vodi  v izkustvo neskončnega  s pomočjo omejenega sveta oblik. Svet uporabi kot odskočno desko, ki nas vrže onstran, tja v neopisljivo. Fizičnega sveta ne vidi le kot nekaj, kar nas ovira pri tem, da bi postali duhovni, ampak v fizičnem svetu prepoznava latentno božanskost.

Tantrizem predstavlja nasprotje Vedanta filozofije,  ker zavrača koncept, da je svet,  s stališča človeka, iluzija. Nasprotno, tantra prepoznava pojavnost sveta kot obliko moči, ki je izraz Šakti energije.

Alain Danielou

Beseda tantra izvira iz sanskrtske besede tan - ki pomeni razširiti in trayati – ki pomeni osvoboditev. V tantri torej širimo svojo zavest, do končne osvoboditve. ( Mokše). Tantra je duhovna znanost, ki uči metode s katerimi vstopamo v  nezavedno in prepoznavamo naše globoko vrojene komplekse, da bi lahko prečistili svojo osebnost in se psihično in fizično prerodili. V tantri širimo svojo zavest tako, da aktiviramo Kundalini Šakti in ko se ta naša notranja ženska  združi z absolutno zavestjo Šive, spoznamo  božansko naravo v sebi, v vsakemu in v vsem. Tantra zaobjema vse vidike življenja, pa naj bodo materialni, ali pa transcendentni in tako celi razcep med posvetnim in duhovnim, med telesom in duhom. S tantro dosežemo sintezo duha in materije, ki nam omogoča, da lahko dosežemo svoj najvišji duhovni potencial.

Tantra je pot heroja, ki se ne boji in ne zavrača nobenega aspekta življenja. Tantrik išče  osvoboditev tako, da uporablja svoje telo kot orodje evolucije.

Dr.  Jonn Mumford /Anandakapila Saraswati/

Tantra je nedogmatičen sistem, ki nima splošno sprejete definicije, ne strogo določenih pravil. Tisočletja je bil varovana skrivnost, saj se njegovega bistva ne da razložiti s pomočjo besed. To je praktičen sistem, ki  prinaša rezultate in osebne izkušnje. Tolerantnost je zelo opazna značilnost tantre, zato je tudi lahko zaobsegla in zlila skupaj tako različna prepričanja, oblike čaščenja in duhovne tehnike. Takšna strpnost se lahko razvije  kadar nek sistem raste po naravni poti, v atmosferi odprtosti, radosti in svobode, brez dogme. To  se lahko zgodi le kadar nek sistem resnično prinaša rezultate in izkušnje, ki jih obljublja,  ustvari mir in zadovoljstvo v tistih, ki mu sledijo in  povzroči, da so ljudje bolj zavestni in razumevajoči. Dogma se lahko razvije samo, kadar so ljudje nesrečni in živijo na nižjih nivojih zavedanja, ker so zaradi pomanjkanja izkušenj negotovi vase in v doktrino, ki ji sledijo. V tantri je izkušnja pomembnejša od intelektualnega znanja. Tantre se tudi ne moremo naučiti iz knjig, saj je to sistem, katerega esenca se prenaša ustno, z mentorja na učenca.  Čeprav je tantrična literatura obsežna,  tantra tudi nima osrednje svete knjige, na kateri bi temeljila. Tantrično prepričanje je, da bodo stari tantrični teksti izginili in da so bodo vedno pojavili novi, da jih nadomestijo. Bistvo tekstov bo ostalo isto, toda njihov izraz in odnos do prevladujočih družbenih okoliščin bo drugačen. Tantra ni mirujoč sistem; to je sistem, ki se prilagaja potrebam časa.

Prvi učinek uporabe tehnik tantrizma je izkušnja svobode v tem svetu.

Alain Danielou

Tantra tudi nima odklonilnega odnosa do spolnosti, temveč smatra da je spolnost  lahko orodje s katerim  dosežemo spremenjena stanja zavesti. V Krija tantra jogi zato tudi vse, ki jih to zanima, učimo tehnike s katerimi energije, ki se pri običajnem spolnem odnosu  potrošijo, dvigujemo  v višje čakre. Svojega  partnerja ljubimo kot utelešenje Boga. Za tantrika duhovno ne predstavlja konflikta z organskim, temveč njegovo izpolnitev. Njegov cilj ni, da bi odkril neznano, temveč da bi spoznal znano.

Tantra ne uči nobene vrste religioznih, kulturnih, plemenskih ali nacionalnih prepovedi. V tantri  ne obstaja razlika, ki jo delam med sabo in tabo, zaradi načina življenja, ki ga živiš ti in načina življenja, ki ga živim jaz. Ne želim, da spremeniš svoj način življenja in ne primanjkuje mi spoštovanja do tvojega načina življenja. Če obstaja neka znanost, neka religija, ki razume človeško nepopolnost, potem je to tantra. Vse religije in vsi sistemi joge so nestrpni, ne morejo razumeti zakonov naravnega razvoja, katerim smo  podrejeni vsi in od katerih ni nihče osvobojen. V Tantri rečemo, da ne glede na to kateri religiji pripadaš, kateremu etičnemu prepričanju slediš, ne glede na to  kakšen je tvoj način prehrane in življenja - ni ti ga treba spreminjati. Tantra sprejema to, da toliko miljard ljudi ne more pripadati istemu načinu življenja.

Paramahansa Satyananda Saraswati

TRIJE TEMPERAMENTI V TANTRI

Tantra ni  sistem, ki ga, potem ko smo opravili delavnice, »obvladamo«, tantra je način življenja. Tantrični tekst Sharada Tilaka tantra navaja, da  je najpomembnejša obveza učenca, da do razumne mere preseže šest sovražnikov: poželenje, jezo, pohlep, napačne predstave, ponos in zavist. Psihofizična preobrazba pri delu z energijo kundalini z naše strani zahteva resno zavezo in »učenje« smo zaključili, ko dosežemo osvoboditev – moksho. Tradicionalna tantra ločuje tri  vrste človeških nravi : pashu bhava (živalska), vira  bhava (herojska) in divya bhava (božanska). Pashu bhava je značaj , ki ga veže osem vezi: zavist, strah, dvom, nesproščenost, gnus, družina, običaji (konvencionalnost) in kasta (socialni položaj). Pashu  ni primeren temperament za naprednejše tantrične Vama marga prakse (ki vključujejo tradicionalno maithuno – oz. obredno seksualno združitev moškega in ženske).  Pač pa se smatra, da je vira bhava (herojski značaj)  najbolj primeren za to,  ker  je presegel igro  nasprotij v svojem umu in je razmeroma osvobojen  pohote, ponosa, trpljenja, jeze, zavisti in zmot. Je imun na neodobravanje družbe in trdno stoji na poti, ne glede na nasprotovanja in neprijetnosti. To je pomemben pogoj, saj  želi tantra prebuditi učenca hitro in učinkovito, zato uporablja tudi  nekonvencionalne metode, zaradi katerih bi se v nasprotnem primeru učenec lahko ujel v past občutkov krivde in mučnosti. Ravno zato tudi mnogi tantrični učitelji pravijo, da je danes  lažje najti primerne učence za Tantro na zahodu, kot pa v tradicionalnih  družbah vzhoda (in v Indiji), ki so obeležene z več verskimi ter družbenimi zapovedmi in prepovedmi kot družbe na zahodu. Divya bhava pa je božanski značaj, ki je tudi najredkejši. Njegovo meditativno stanje je spontano, ves čas je pripravljen vsrkavati duhovne izkušnje, ves čas je v ekstazi združen s  »svojo notranjo žensko,« omamljen od »opojnega vina«. V tantričnem simboličnem jeziku »notranja ženska« pomeni kundalini, »vino« pa opojnost  zavedanja joge (enosti). Verjetno ni treba dodati, da divya lahko dela tantrične prakse, vendar mu le te niso več potrebne.

TRI STOPNJE PRIPRAVE SADDHAKE – ALKEMIČNI PROCES

  1. PRIPRAVA: Prečiščevanje energijskega sistema, dnevna meditacija, čaščenje, obredi, zato da si privzgojimo fokus, koncentracijo in se naš energijski sistem navadi na nenavadna stanja zavesti. PASHU (živalski temperament)
  2. TRANSFORMACIJA – NOTRANJA ALKIMIJA ko saddhak doseže določeno stopnjo stabilnosti, nastopi čas, da se srečamo s svojo senco oz. nezavednimi silami – na tej stopnji mnogi obupajo in se vrnejo nazaj v materialno življenje ali pa ne zmorejo težkega dela in opustijo iskanje. VIRA ( herojski temperament)
  3. REINTEGRACIJA: Saddhak doseže stanje ravnovesja, je osrediščen, nič ni tako veliko ali dokončno, da bi ga lahko vrglo iz tira. Vedno je sproščen in notranje miren.  Ni nejasnosti, dvoma ali dvoumja. DIVYA (božanski temperament)

Brez želje po osvoboditvi je malo verjetno, da se bo učenec  spoprijel s težko nalogo  preobrazbe samega sebe.   Še posebej v  fazi srečevanja s svojo temno stranjo, v kateri  mnogi omagajo in opustijo svojo duhovno pot (Jung temno stran imenuje senca in poudarja, da je integracija sence v svojo psiho ključen korak na poti individuacije).  Predpisane vsakodnevne vaje, ki se v tantri  imenujejo saddhana, so načrtovane tako, da postopoma  krušijo naše konvencionalne predstave o sebi, izpostavljajo naše nezavedne težnje,  tako da počasi pozabljamo stari način, na katerega  smo bili naučeni razmišljati o sebi.  Naše prebujenje zavisi od tega, do kakšne mere smo uspeli očistiti ogledalo svojega uma, saj smo ujeti  v mrežo lastnih idej o vsem. Te ideje oblikujejo naša nagnjenja, ki  sčasoma kristalizirajo v navade. Saddhana je oblikovana tako, da v vse to vnesemo ZAVEDANJE. Celotna igra  ujetosti in osvoboditve se odigra na odru našega uma. Nova identiteta, ki  smo se jo  namenili  oblikovati, oziroma odkrivati, pa  v resnici sploh ni nova,  je naša izvorna identiteta, večna identiteta vseh bitij in stvari, ki se imenuje Atman ( Sebstvo).

Bratstvo tantrikov čaka, da se  ponovno obudi. Začelo se bo prebujati, ko se bo približeval konec Kali Juge. Prepoznalo bo moč ženskega principa in transformiralo svet. V ekstatičnem trenutku prehoda iz enega obdobja v drugega, bodo zvesti privrženci te nesebične poti, dosegli svoj cilj.

Kaula Tantra


Polona Sepe Hitchcox / Ambikananda

Last Updated (Wednesday, 14 February 2018 13:40)